Ostu-müügitingimused

Veebipoe www.magnusboats.ee (edaspidi veebipood) omanik on UAB Magnus ES (registrikood 304150573), asukohaga Liepkalnio g. 83A, Vilnius, Leedu Vabariik.

Magnusboats.ee e-poe ostu-müügitingimuste suhtes kohaldatakse Leedu Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusakte.

Ostu-müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo 

Ostu-müügitingimused kehtivad veebipoest kaupade ostmisel. 

Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel. 

Teave kauba kohta on esitatud veebipoes vahetult kauba juures. Tooted võivad erineda fotodel näidatust. Fotodel võib olla esitatud detaile, mis ei kuulu toote komplekti. Kaubakogused on piiratud.

Tellimuse vormistamine 

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest veebipoe arvelduskontole. 

Registreerimisel esitatud andmete õigsuse eest vastutab klient.

Veebipoes müüdava kauba ostmise õigus on järgmistel isikutel:

• vähemalt 18-aastased füüsilised isikud;

• alla 18-aastased isikud vanema või hooldaja nõusolekul;

• juriidilised isikud.

Keelatud on:

• veebilehel esitatud teabe või selle sisu kopeerimine, kasutamine, levitamine või paljundamine ilma omaniku kirjaliku nõusolekuta;

• selliste arvutiprogrammide kasutamine, mis võivad häirida veebipoe tööd või muid toiminguid.

Andmete esitamiseks tuleb kasutada ladina tähti. Aadress tuleb esitada korrektselt ja täpselt, kuna see on vajalik kauba kohaletoimetamiseks ning arve vormistamiseks. Registreerimisel tuleb esitada telefoninumber.

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest. 

UAB Magnus ES-l on õigus:

• korrigeerida veebilehel esitatud teavet; avaldada veebipoes uued ostu-müügitingimused, mis jõustuvad kohe pärast nende avaldamist;

• piirata kliendi juurdepääsu veebipoele, kui klient käesolevaid tingimusi ei järgi;

• võtta eritellimusega tellitavate kaupade tellimused töötlusesse alles pärast seda, kui klient on tasunud kauba eest täieliku ettemaksu.

Kauba tarne

Kauba tarne kulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud tarneviiside juures. Kauba tarnib veebipoe volitatud esindaja.

Kauba tellimisel valib klient ühe viisi kauba kohaletoimetamiseks. Klient kohustub tellimuse vormistamisel märkima täpse tarneaadressi.

Müüja tarnib kauba kliendile vastavalt toodete kirjeldustes ära toodud tähtaegadele.

Tarneajad on eeldatavad ning ei kehti nendel juhtudel, kui vastav kaup on müüja laost ajutiselt otsas ning klienti on kauba puudumisest teavitatud.

Käesolevate tingimustega nõustudes nõustub klient, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine viibida ettenägematute asjaolude tõttu, mis pole müüja kontrolli all. Sellistel juhtudel kohustub müüja ostjaga viivitamatult ühendust võtma ning kokku leppima tarnetingimused.

Müüja ei võta vastutust tarnetingimuste rikkumise eest juhtudel, kui kaupa ei toimetata ostjale kätte või kui kaupa ei tarnita õigeaegselt ostja süül, kolmandate isikute süül või müüjast sõltumatutel asjaoludel, või asjaoludel, mis on väljaspool ostja kontrolli.

Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Kui ostja ei saa kaupa ise vastu võtta ja kaup on tarnitud kliendi määratud aadressile, ei ole kliendil õigust esitada müüjale pretensioone kauba tarnimise osas valele isikule.

Vastutus kauba kaotsimineku või kahjustumise eest kantakse ostjale üle kauba üleandmise hetkest.

Kauba ostjale üleandmise ajal tuleb ostjal koos müüja volitatud esindajaga kontrollida saadetise ja kauba seisukorda ning allkirjastada saadetise üleandmist ja vastuvõtmist kinnitav dokument.

Kui ostja allkirjastab kauba üleandmist ja vastuvõtmist kinnitava dokumendi, loetakse kaup nõuetekohases seisukorras kohaletoimetatuks, st ostja kinnitab, et kaubal puuduvad tehasevälistest defektidest tulenevad kahjustused ning komplektsuse puudused (sellised, mida saab tuvastada kauba välisel vaatlusel).

Kui ostja märkab, et tarnitud saadetise pakend on rikutud (kortsus, märg või muul viisil väliselt kahjustatud), kaup on kahjustatud ja/või vales komplektsuses, peab ta tegema vastavasisulise märkuse saatelehele või muule saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendile ning vormistama kulleri juuresolekul vabas vormis teavituse kahjustatud saadetise kohta.

Kui ostja seda ei tee, ei vastuta müüja kauba kahjustumise eest, kui see kahjustumine ei johtu tehaseveast. Samuti ei vastuta müüja sellisel juhul kauba komplektsuse puuduste eest, mis on tuvastatavad välisel vaatlusel kauba üleandmise ajal.

Kui ostja ei võta kaupa määratud tähtaja jooksul vastu või kaupa ei õnnestu ostjale kätte toimetada ning ostja on kauba ja selle tarne eest tasunud, võtab müüja esindaja ostjaga ühendust, et leppida kokku uus tarneaeg või tarneviis.

Kui kaupa ei õnnestu ostjale kätte toimetada sellele vaatamata või ostja ei võta kaupa vastu, tagastatakse kaup müüjale ja tellimus tühistatakse. Ostjale tagastatakse tasutud summa, millest arvatakse vajadusel maha tagasimakse pangaülekande teenustasud, tarne hind ja haldustasud.

Kui ostja ei võta kaupa määratud tähtaja jooksul vastu või kaupa ei õnnestu ostjale kätte toimetada ning ostja ei ole kauba eest tasunud, tagastatakse kaup müüjale ning tellimus tühistatakse.

Taganemisõigus 

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus veebipoes sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda 14 päeva jooksul. 

14-päevane taganemisõigus ei kehti Võlaõigusseaduse § 53 lg-s 4 viidatud juhtudel.

Ostja teavitab veebipoodi lepingust taganemisest selge avaldusega, milles ta esitab oma lepingust taganemise otsuse. Taganemise teade tuleb esitada e-posti teel aadressile info@magnusboats.ee. Ostja teate kättesaamisel saadab müüja ostjale viivitamata kinnituse teate kättesaamise kohta.

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

Kui ostja esitab ostu-müügilepingust taganemise teate müüjale enne, kui kaup on ostjale kätte toimetatud, tühistab veebipood ostja tellimuse ning teavitab ostjat sellest e-posti teel.

Pärast 14 (neljateistkümne), kuid mitte rohkem kui 30 (kolmekümne) päeva möödumist kauba üleandmise ja kättesaamise päevast on ostjal õigus kasutada müüjalt ostjale antud täiendavat raha tagasi saamise garantiid, kui kaup on originaalsiltidega, kaitsepakendis ja originaalpakendis; ühekordset tootepakendit ei ole kahjustatud ning kaup on uueväärse kaubandusliku välimusega.

Ostjal tuleb selle garantii kasutamise kavatsusest teavitada müüjat 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates kauba ostjale üleandmise päevast.

Teatis tuleb saata e-posti aadressile info@magnusboats.ee ning selles peab olema selgelt märgitud tagastatava kauba teave.

Kui nimetatud teatis saadetakse pärast 14 (neljateistkümne) päeva möödumist, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates kauba ostjale üleandmise päevast, kannab kõik tagastamisega seotud riskid ja kulud ostja.

Kõikidel juhtudel tuleb kaup tagastada hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul, mida hakatakse arvestama alates kauba üleandmise päevast ostjale.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele või tagastust mitte aktsepteerida.

Kauba tagastamise kulud (ca 10€) kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi). 

Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale. 

Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud. 

Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem. 

Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. 

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna. 

Pretensiooni esitamise õigus 

Kaupa tellides kinnitab klient, et on tutvunud tagastamise ja garantii reeglitega.

Garantii antakse järgmiselt:

  • 3 aastat PVC-materjali poorsusele ja pragunemisele ning õmbluste eraldumisele;
  • 1 aasta lisatarvikutele: ventiilidele, aerudele, aeruhoidikutele, pukseerimisrõngastele, istmetele, põhjakatetele, pumpadele;
  • 1 aasta kogu tootele, kui paati kasutatakse kommertseesmärkidel.

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb garantiiperioodi ajal alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@magnusboats.ee. 

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale. Kui veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest veebipood vastutab, siis parandab või asendab veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud. 

Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul. 

Otseturundus ja isikuandmete töötlemine

Veebipood kasutab ostja esitatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. 

Veebipood edastab isikuandmeid tarneteenust pakkuvale ettevõtetele kauba kohaletoimetamise eesmärgil. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-posti aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi, sisestades veebilehel e-posti aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. 

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest veebipoele teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid. 

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on veebipoe osas pretensioone, palume need saata e-posti aadressile info@magnusboats.ee.

Püüame lahendada vaidlused alati läbirääkimiste teel.

Veebipoest ostetud kaupade või teenuste kohta käivate pretensioonidega on ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole https://www.ttja.ee/ või esitada elektrooniline avaldus EL tarbija nõustamiskeskuse platvormil https://consumer.ee/.

Toode on lisatud võrdlusesse.

Sellel lehel kasutatakse parima kasutajakogemuse pakkumiseks küpsiseid.Lisainfo